2020 Freeride Maiko 2* | Freeride World Tour Skip to main content

2020 Freeride Maiko 2*

Completed
27-28 Jan

Ski Men

50 Koki Ozawa 74 pts.

50 Koga Hoshino 74 pts.

50 Takehiro Saito 74 pts.

50 Takashi Ichigo 74 pts.

50 Takumi Igarasi 74 pts.

50 Tomoaki Sekiya 74 pts.

50 Masahiro Itaba 74 pts.

50 Masakazu Shimaguchi 74 pts.

50 Takayuki Fukuda 74 pts.

50 Koji Kato 74 pts.

50 Senga takenao 74 pts.

50 EIICHI KOMORO 74 pts.

50 Tadashi Toyono 74 pts.

50 Shohei Matsushita 74 pts.

50 Takumi Matsuzaki 74 pts.

50 Jonah Van Wachem 74 pts.

50 Shunsuke Haba 74 pts.

50 Yuhei Yamada 74 pts.

50 Akio Hasegawa 74 pts.

50 Juichiro Yamazaki 74 pts.

50 Seiichi Yoshimura 74 pts.

50 Shun Hirayama 74 pts.

50 Atsushi Nishio 74 pts.

50 Ken Hirose 74 pts.

50 Dan O'Connell 74 pts.

Ski Women

25 Reika Izawa 65 pts.

25 Rachel Little 65 pts.

25 Manami Ogata 65 pts.

25 Chisato Sasada 65 pts.

25 Kelsy Whitten 65 pts.

25 Mina Itaba 65 pts.

Snowboard Men

25 Hiroki Hoshi 65 pts.

25 Yoshihiro Sato 65 pts.

25 Naoki Itou 65 pts.

25 Naoki Takahashi 65 pts.

25 David Itxart 65 pts.

25 Koji Ueno 65 pts.

25 Yu-Jui Chang 65 pts.

25 Hiroto Mitsudome 65 pts.

25 Shindo Msakatsu 65 pts.

25 Takizawa Hikaru 65 pts.

25 Yasuhito Nishida 65 pts.

Snowboard Women

20 Briony Johnson 90 pts.

20 Eiko Matsui 90 pts.

20 Rika Niihara 90 pts.

20 Chieko Sasaki 90 pts.

20 Ayu Setogawa 90 pts.

20 Junko Yamazaki 90 pts.

20 Nina Higashio 90 pts.

25 Hayato Murakami 65 pts.