2020 Ishii Sport Powder Freeride Kiroro Open Juniors U-14 | Freeride World Tour Skip to main content

2020 Ishii Sport Powder Freeride Kiroro Open Juniors U-14

Completed
15-16 Feb

Ski Men

1 Olly Nicholls 260 pts.

2 Ryouma Tada 190 pts.

3 Seishirou Tanaka 145 pts.

4 Eitatsu Horiuchi 120 pts.

4 Haruto Suzuki 120 pts.

6 Luke Nicholls 95 pts.

7 Shinnosuke Tanaka 90 pts.

8 Shiima Fujita 88 pts.

Ski Women

1 Mio Tani 260 pts.

Snowboard Men

1 Hanato Minamiya 260 pts.

2 Taketo Kinoshita 190 pts.

3 Chihaya Furuhashi 145 pts.

4 Kakeru Higashino 120 pts.

5 Neo Koido 105 pts.

6 Temma Tamai 95 pts.

8 Kazuki Akizuki 75 pts.

9 Hikaru Kuribayashi 70 pts.

10 Sosei Ohashi 65 pts.

11 Ryuto Jinnohara 62 pts.

Snowboard Women

7 Hayato Murakami 85 pts.