2020 Whitewater SMITH Junior Freeski IFSA Regional 2* | Freeride World Tour