Leire Perez Saeta's placeholder image

Leire Perez Saeta

Snowboard Women

Spain's flag
Spain

18 years old

FWT • Home of freeride •