Tiphanie Perrotin | Page 2 | Freeride World Tour
2
FWT
8000 pts.
4
FWT
5120 pts.
6
FWT
3275 pts.
2
FWQ
1900 pts.
5
FWQ
700 pts.